Sveriges miljömål

Aktuella händelser

25-27 januari

Mål 11-veckan 2022

Rådet för hållbara städer

5 april

Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

Naturvårdsverket och Jordbruksverket

Koll på vad som är på gång i miljömålssystemet

I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.