Sveriges miljömål

Aktuella händelser

12 december

Vägen mot Sveriges cirkulära omställning med näringslivet som draglok

Delegationen för cirkulär ekonomi

17-19 januari

Viltkonferens 2023

Naturvårdsverket

Koll på vad som är på gång i miljömålssystemet

I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.