Biogas från gödsel gör lantbruk självförsörjande på el

Många lantbrukare har sökt stöd från Klimatklivet för att producera el från biogas. En av dessa gårdar är Fröstorps mjölk i Västergötland. Genom en ny biogasanläggning blir de helt självförsörjande på el. Investeringen innebär en minskad klimatpåverkan samtidigt som det bidrar till att trygga livsmedelsproduktionen.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2024

Fröstorp är inte ensamma om att vilja investera i ny teknik för att ställa om. Många av ansökningarna till Klimatklivet kommer från lantbruket. En populär klimatinvestering är elproduktion från biogas. Genom att ta tillvara gödseln från kor kan både el och bränsle skapas.

Här på gården driver Carin Karlsson och hennes familj jordbruk med inriktning på mjölkproduktion. 550 mjölkkor lever på gården. Korna är kärnan i gårdens verksamhet.

— Vi får mjölk och kött från våra nötkreatur men de kan ge oss så mycket mer. Nu får vi el och bränsle genom deras gödsel. Den finns ju redan tillgänglig här på gården och i stället för att metangas ska gå vidare ut i luften kan den nu användas för att producera elektricitet, säger Carin Karlsson.

Investeringar i elproduktion från biogas stärker många lantbrukares självförsörjning av el. Foto: Cecilia Magnusson

Självförsörjande på el

Genom Klimatklivet har Fröstorp fått stöd för en biogasanläggning som kommer att installeras på gården. I en rötkammare packas gödsel som värms upp till 37 grader. Värmen drar ut metan från gödseln och när metanet producerats dras motorer i gång som producerar el. Carin berättar att de hoppas bli helt självförsörjande på el och dessutom sälja överskottet. Omställningen för också med sig flera andra positiva effekter.

– Vår klimatpåverkan kommer att bli mycket mindre, alltså antal kilo koldioxid per kilo mjölk. Konsumenterna som köper våra produkter efterfrågar ju så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Carin Karlsson.

En annan bieffekt är att gödseln blir bättre. Den luktar mindre, blir lättare att hantera och dessutom höjs växtnäringsvärdet. Det gör att grödorna kommer att ta åt sig gödseln bättre. Gården kommer kunna minska sitt behov av inköpt handelsgödsel.

– Det är så mycket som vi kan få från djuren som jag inte tror att vanligt folk tänker på. Det är verkligen en helhetscirkel. De finns de som inte vill att vi ska ha kreatur och som bara tycker att korna fiser och rapar, men våra djur kan skapa något positivt, som ger så mycket mer än bara påverkan på klimatet, säger Carin Karlsson.

–Det är så mycket som vi kan få från djuren som jag inte tror att vanligt folk tänker på. Det är verkligen en helhetscirkel.
Carin Karlsson
Foto: Cecilia Magnusson

Åtgärder som är bra för hela Sverige

Fröstorp har gjort fler investeringar som effektiviserar energianvändningen på gården. En satellitpump gör att vatten från ladugården kan användas för bevattning av grödorna runt om. En annan eldriven pump pumpar runt gödsel vilket gör att vatten inte behöver tillsättas till gödslet. På så vis ersätts många lastbilstransporter och åtgången på dricksvatten minskar med 6 000 liter per dygn. Näst på tur står ett klimatsmart fodersystem som ska blanda fodret till djuren. Det ska ersätta transporter och ensilageplast och minskar dieselanvändningen med ytterligare 18 000 liter per år. Samtliga åtgärder kommer att leda till ökad kontroll över energiförsörjningen på gården.

– Med dagens el- och gödselpriser vågar jag inte ens tänka på hur det skulle ha gått om vi inte kunnat genomföra de här förändringarna. Omställningen är bra för klimatet men den är också bra för Sverige, den gör att vi kan fortsätta med vår livsmedelsproduktion.

Fröstorps gård står nu inför ett generationsskifte. Sonen Emil är utbildad lantmästare och ska snart ta över.

–Vi vill lämna över ett så attraktivt och effektivt lantbruk som möjligt. För att vara konkurrenskraftiga behöver vi hela tiden minska vår klimatpåverkan som omvärlden efterfrågar. Vi vill vara ett modernt mjölkföretag och ett lantbruk som blickar framåt. säger Carin Karlsson.

Fröstorps Biogas AB

Åtgärd: Anläggning för produktion av biogas.

Beviljat stöd: 25,9 miljoner kronor

Storlek på investering: 39,9 miljoner kronor

Förväntad utsläppsminskning: 2 200 ton CO2 per år.