Presentationsmaterial

Naturvårdsverket har tagit fram en presentation som du kan använda för att presentera Sveriges miljömål.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2023

I denna presentation hittar du bilder som du kan använda för att presentera Sveriges miljömål. Syftet med denna presentation är att målgruppen ska få baskunskaper om miljömålen.

Presentationen kan användas som helhet men måste inte användas som helhet utan du kan behålla de bilder som passar för stunden.

Presentationen innehåller avsnittsbilder för att målgruppen ska veta vilken information som kommer härnäst. Om något avsnitt inte är relevant för din målgrupp kan du ta bort avsnittet.

Presentationen lyfter upp följande avsnitt:

  • Vad är Sveriges miljömål?
  • Generationsmålet
  • Miljökvalitetsmålen
  • Etappmålen
  • Hur fungerar arbetet för att nå miljömålen?
  • Hur har miljömålen vuxit fram?
  • Hur förhåller sig miljömålen till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?
  • Vem gör vad för att Sverige ska nå miljömålen?
  • Hur ser nuläget ut?
  • Vad behövs för att vi ska nå målen?

Presentationen uppdaterades i mars 2023 och är fri att använda.