Eco-innovation index

Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Ladda ner diagramdata för Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Skriv ut diagram för Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Sverige relativt andra länder

Sverige jämfört med andra EU-länder år 2022

Ladda ner diagramdata för Sverige relativt andra länder

Skriv ut diagram för Sverige relativt andra länder

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Indikatorn Eco-innovation index ger en övergripande bild av Sveriges utveckling och prestation inom miljöinnovation. Indikatorn innefattar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner för resurseffektivitet och hållbar utveckling. Sveriges utveckling jämförs med utvecklingen för övriga medlemsstater i EU samt med ett genomsnitt för EU. Sveriges och EU:s medlemsländers prestation inom miljöinnovation mäts genom 12 olika indikatorer som läggs samman. 

Under de senaste tio åren har Sverige varit en ledande nation inom miljöinnovation enligt indikatorn. Inom delområdet som handlar om konsumtion av material, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi så har Sverige presterat sämre än EU-genomsnittet.

Eco-innovation Index är ett mått för att följa utvecklingen och ett underlag för EU-kommissionen samt medlemsstaterna för att skapa initiativ och policy för ett mer resurseffektivt Europa. Resurseffektivitet är en viktig del i arbetet för att nå det svenska generationsmålet, miljökvalitetsmålen och de globala miljömålen.

Metod

EU-kommissionens generaldirektorat för EU:s miljöpolitik ansvarar för utformningen av indexet Eco-innovation. Klicka här för en närmare beskrivning på engelska av hur indikatorn beräknas.

Fördjupning

Eco-innovation index beräknas utifrån indikatorer som bland annat innefattar: statliga investeringar i forskning och utveckling, antal anställda inom forskning och utveckling, användandet av miljöledningssystem (ISO 14001), patent, akademiska publikationer, resurseffektivitet och produktivitet av material, vatten och energi samt utsläpp av klimatpåverkande gaser samt miljöfrämjande export, antal anställda inom miljö- och resurshanterings aktiviteter.

Klicka här för en närmare beskrivning på engelska av hur indikatorn är utformad. På EU-kommissionens webbplats går det också att i detalj jämföra Sverige med resten av EU för de 12 olika indikatorerna som ingår i indexet.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)

Kontaktperson för indikatorn

Oskar Jonsson Naturvårdsverket oskar.jonsson@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Eco-innovation index: Naturvårdsverket