Resvanor uppdelade på färdsätt och kön

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Indikatorn följer upp regeringens nya etappmål: Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Metod

Mer information om resvanor finns på sidan: Etappmål för att öka gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Fördjupning

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontaktperson för indikatorn

Filip Norlén Naturvårdsverket filip.norlen@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Resvanor: Naturvårdsverket