Hållbar stadsutveckling

Urbaniseringen är en stark trend både globalt och i Sverige. När allt fler människor lever tätt tillsammans skapar det både utmaningar och möjligheter för miljön. Därför är det viktigt att vi utvecklar våra städer för att bli mer hållbara när det gäller fysisk planering, effektiva transportsystem, tillgång till grönområden och mycket annat. Med hållbar stadsutveckling menas en process i ständig förändring där vi tar hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. En hållbar stadsutveckling tar också hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. Här listas alla lärande exempel inom åtgärdsområdet hållbar stadsutveckling.