Mål- och resursplan i Lilla Edet

I Lilla Edet fanns miljömål och handlingsplan framtagna, men det var svårigheter med att få igång genomförandet i samtliga verksamheter.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Där miljöstrategen var utsedd som ansvarig för åtgärden eller hade möjlighet att ligga på åtgärdsansvariga gick arbetet framåt, men utan en understödjande drivkraft avstannade arbetet.

Kommunen ändrade på arbetssättet och förde in i mål- och resursplanen att varje nämnd ska arbeta med miljömålen som ledstjärna. Handlingsplanen beskrevs som stöd i arbetet om förvaltningen inte kunde komma på egna åtgärder att arbeta med. 

Resultatet blev att förvaltningar som aldrig arbetat med miljömålen tidigare fick fart i sitt arbete.