Miljödialog i Härryda

I Härryda kommun har ledningen beslutat att samtliga arbetsplatser inom kommunens verksamhet antingen ska miljödiplomeras eller genomföra en miljödialog.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Om arbetsplatsen väljer miljödialog besöker miljöstrategen ett enhetsmöte. På träffen går miljöstrategen igenom kommunens miljöpolicy och medarbetarna värderar hur stor inverkan deras verksamhet har på respektive miljöaspekt som omnämns i policyn och vilken möjlighet det finns att påverka i en mer positiv riktning. I mindre grupper diskuteras möjliga åtgärder utifrån de mest relevanta miljöaspekterna.

Materialet sammanställs av miljöstrategen och återförs till ansvarig chef och miljöombudet på arbetsplatsen i form av en miljöhandlingsplan som sedan ska tidsättas och ansvarsfördelas.