Åtgärdsområden

Nedan finns länkar till sidor med alla lärande exempel uppdelade per åtgärdsområde.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2019

Avfall och återanvändning

Energi

Fossilfritt Sverige

Hållbar stadsutveckling

Kemikalier

Klimatklivet

Natur- och kulturvärden

Råvaror

Transporter och tjänsteresor

Upphandling, inköp och avtal

Utbildning och kommunikation

Vatten