Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor betydelse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till olika skyddsformer.

Skogsstyrelsen saknar fortfarande underlag för att kunna presentera statistik för indikatorn. Myndigheten arbetar med att ta fram en ny metod för uppföljning av miljöhänsyn, och arbetet är försenat. Nya resultat finns endast för hänsyn till forn-och kulturlämningar.

Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor betydelse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till olika skyddsformer.

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet. I skogslandskapet finns olika vattenmiljöer, kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och områden med höga upplevelsevärden. För flera arter är god miljöhänsyn en förutsättning för att de ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. Hänsyn bör tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn.

Skogsstyrelsen-Målbilder för god miljöhänsyn

Skogsstyrelsen saknar fortfarande underlag för att kunna presentera statistik för indikatorn. Myndigheten arbetar med att ta fram en ny metod för uppföljning av miljöhänsyn, och arbetet är försenat. Nya resultat finns endast för hänsyn till forn-och kulturlämningar.

Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor betydelse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till olika skyddsformer.

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet. I skogslandskapet finns olika vattenmiljöer, kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och områden med höga upplevelsevärden. För flera arter är god miljöhänsyn en förutsättning för att de ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. Hänsyn bör tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn.

Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn

 

Metod

Data kommer från Skogsstyrelsens undersökningar Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning och Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Data samlas in via fältinventering av Skogsstyrelsens personal. Den statistiska designen är en stickprovsundersökning av inkomna avverkningsanmälningar som besökts före och efter avverkning (för kulturmiljöer enbart efter avverkning). Data finns delvis sedan 1999 och redovisas i glidande treårsperioder (avverkningssäsonger).

Indikatorn kan komma att utvecklas på några års sikt. Skogsstyrelsen förändrar för tillfället sin hänsynsuppföljning.

Fördjupning

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Miljöhänsyn i skogsbruk: Skogsstyrelsen