Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

Många företags åtgärder och aktiviteter bidrar till Sveriges miljömål. Genom att ladda ner och fylla i mallen nedan, som sedan presenteras i er hållbarhetsrapport eller på webben, gör du en så kallad Communication on Progress (COP) för miljömålen.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2022

Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet tog fram mallar så att företag årligen kan visa sitt arbete för miljömålen i miljömålsstrukturen. 

 

Stöd för samordning av olika mål och riktlinjer

Dokumentet "Positionering av Sveriges miljömål" kartlägger sambandet mellan Sveriges miljömål, Globala målen, Global Reporting Initiative G4 och Standards, FN Global Compact och planetära gränser. Det svenska miljömålssystemet sätts in i ett större sammanhang som är användbart för näringslivet. Syftet med instruktionen är att förenkla för företag genom att med utgångspunkt från Sveriges miljömål hänvisa till övriga principer och hur de är relaterade till varandra.

Positionering av Sveriges miljömål mot de Globala målen, GRI G4 och Standards, FN Global Compact och planetära gränser (pdf 910 kB)

Tvådimensionell matris mellan Sveriges miljömål och de Globala målen (pdf 663 kB)

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS) har tagit fram vägledningar som riktar sig till företag, myndigheter, kommuner och offentliga organisationer i arbetet med miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Materialet är framtaget i samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet. 

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål (rus.se)