Restaurerade fjälleder

Upprustning av fjälleder 2015-2022

Ladda ner diagramdata för Upprustning av fjälleder 2015-2022

Skriv ut diagram för Upprustning av fjälleder 2015-2022

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/storslagen-fjallmiljo/fjalleder/

Under 2022 har arbetet fortsatt med att rusta upp och underhålla ledsystemet i fjällen. Det är positivt för såväl naturmiljön som friluftslivet och fjällsäkerheten.

Staten underhåller, via länsstyrelserna samt Laponiaförvaltningen, ett ledsystem i de svenska fjällen. Fjälleder i bra skick är en säkerhetsfråga för de som rör sig i fjällen. De underlättar och stimulerar det rörliga friluftslivet - en folkhälsofråga - och kanaliserar det samtidigt till områden där inte vilda djur, tamrenar, och andra kategorier av friluftsidkare (typ skidåkare kontra skoteråkare) störs.

Från 2015 har regeringen tillsatt extramedel för upprustning av fjällederna, för att åtgärda eftersläpande underhåll och upprustningsbehov. Diagrammet visar hur arbetet förlöpt år från år på ett antal viktiga upprustningsområden.

Insatser som gett resultat

Den stora satsningen att på att rusta upp fjällederna har gett goda resultat och arbetet har kommit en bra bit på vägen. För vissa upprustningsbehov har arbetet snart gått i mål medan det för andra fortfarande återstår en del arbete. 

Ytterligare ett antal år med extra insatser krävs för att arbetet ska kunna färdigställas. Under 2019 bromsade arbetet in, på grund av nedskärningar i anslaget för åtgärder för biologisk mångfald. Men efter 2020 års återhämtning av anslagen har arbetet tagit ny fart.   

Metod

Infomation om utfört restaureringsarbete sammanställs av ansvariga länsstyrelser och rapporteras därefter till Naturvårdsverket.

Fördjupning

Denna enkätundersökning från 2014 ger en hel del information om hur brukarna upplever ledsystemet, inklusive beräffande underhåll:

Besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i fjällen. Resultat från sommaren 2014. Rapport 6710 Naturvårdsverket.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Kristin Löwenborg Naturvårdsverket kristin.lowenborg@naturvardsverket.se 010-698 16 89

Ansvarig myndighet för indikatorn Fjälleder: Naturvårdsverket