Restaurerade fjälleder

Restaurerade fjälleder

Upprustning av fjälleder och återstående upprustningsbehov 2015–2020

Ladda ner diagramdata för Restaurerade fjälleder

Skriv ut diagram för Restaurerade fjälleder

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/storslagen-fjallmiljo/fjalleder/

Under 2020 har arbetet fortsatt med upprustning av ledsystemet.

Staten underhåller, via länsstyrelserna samt Laponiaförvaltningen, ett ledsystem i de svenska fjällen. Fjälleder i bra skick är en säkerhetsfråga för de som rör sig i fjällen. De underlättar och stimulerar det rörliga friluftslivet - en folkhälsofråga - och kanaliserar det samtidigt till områden där inte vilda djur, tamrenar, och andra kategorier av friluftsidkare (typ skidåkare kontra skoteråkare) störs.

Från 2015 har regeringen tillsatt extramedel för upprustning av fjällederna, för att åtgärda eftersläpande underhåll och upprustningsbehov. Diagrammet visar hur arbetet förlöpt år från år på ett antal viktiga upprustningsområden, och hur mycket som återstår att göra.

Stora framsteg - men mycket återstår

Medan arbetet med rastskydd nästan gått i mål, och några andra, som upprustade broar och nya spänger, kommit en bra bit på vägen, finns en hel del kvar att åtgärda inom andra områden.

Ytterligare ett antal år med extra insatser krävs för att arbetet ska gå i mål. Under 2019 bromsade arbetet in, på grund av nedskärningar i anslaget för åtgärder för biologisk mångfald. 2020 års återhämtning av anslagen har möjliggjort att arbetet tagit ny fart.   

Metod

Infomation om utfört restaureringsarbete sammanställs av ansvariga länsstyrelser och rapporteras därefter till Naturvårdsverket.

Fördjupning

Denna enkätundersökning från 2014 ger en hel del information om hur brukarna upplever ledsystemet, inklusive beräffande underhåll:

Besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i fjällen. Resultat från sommaren 2014. Rapport 6710 Naturvårdsverket.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Kristin Löwenborg Naturvårdsverket kristin.lowenborg@naturvardsverket.se 010-698 16 89

Ansvarig myndighet för indikatorn Fjälleder: Naturvårdsverket