Skaparfestival för kreativt återbruk

På Gotland anordnas årligen en Skaparfestival med fokus på hållbarhet, innovation och kreativitet. Festivalen är en mötesplats och arena för alla åldrar där kreativitet, återbruk och design lyfts med syftet att belysa konsekvenserna av överkonsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2020

Föreläsningar, samtal och workshops ska inspirera till att se vinsterna med att agera resurssmart, återbruka och öka medvetenheten om materialval. Skaparfestivalen pågår under en dag och lockar besökare i alla åldrar.

Samverkan mellan många

Det är Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och Gotlands folkhögskola som arrangerar Skaparfestivalen. De samverkar även med många olika föreningar och organisationer, till exempel Gotlands läns hemslöjdsförening, Broderiakademin, Textil Gotland, Gotlands vävare, Region Gotlands form- och slöjdkonsulenter och länsstyrelsen.

– Många tycker att det är en glad och positiv dag. Vi tror på kombinationen att blanda föreläsningar med workshops där besökarna själva får testa att skapa med händerna. Ett tips är att skippa pekpinnarna, vi tror att det är lättare att få till en diskussion då, säger Marie Barck, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Gotland.

Skaparfestivalen har finansierats med delvis egna medel från arrangörerna men även extern finansiering från olika fonder, stiftelser och samverkansparter. Skaparfestivalen marknadsförs på många olika sätt. Genom sociala medier, annonser i dagspress, programblad, affischer, inslag i lokalradion och de medverkandes egna nätverk och webbplatser.