Gallerian där det gamla blir det nya

I Eskilstuna har kommunen öppnat en galleria där alla produkter som säljs är sådant som privatpersoner lämnat in och som annars skulle ha slängts. Återbruksgallerian är den första i världen i sitt slag.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2020

I augusti 2015 öppnade ReTuna återbruksgalleria där allt som besökarna kan köpa är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Gallerian drivs av det kommunalägda bolaget Eskilstuna Energi och miljö som har i uppdrag att minska mängden avfall i kommunen.

Retunas lagerlokal.
ReTunas lagerlokal där de inlämnade sakerna sorteras. Foto: Lina Östling

Så här gick det till

ReTuna fungerar som en vanlig galleria med skillnaden att produkterna som säljs kommer från privatpersoner. I närheten av gallerian finns återvinningscentralen. Där finns en avlämningsstation där privatpersoner kan lämna sådant som de tror kan återanvändas och säljas vidare i gallerian.

De inlämnade sakerna sorteras och det som inte kan användas går till återvinningen. Sorteringen sköts av personer som arbetstränar. Efter den första gallringen fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna som gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla och sälja.

Att öppna och driva gallerian var ett politiskt beslut och kommunen finansierade en del av kostnaderna för att bygga om återvinningscentralen och bygga gallerian.

Person lämnar grejer till återbruk och medarbetare vid ReTuna tar emot.
Saker som kan användas igen kan lämnas in till inlämningsdepån Returen. Depån är byggd som en drive thru som gör det enkelt att köra in och lämna saker med bil. Foto: Lina Östling

Effekter och erfarenheter

Under tiden som gallerian funnits så har det genomsnittliga antalet besökare varit cirka 700 personer per dag.

Gallerian har plats för tolv butiker och i dagsläget finns det elva butiker, av dessa drivs nio av privata aktörer. Gallerian har krav på sig att vara självförsörjande och försäljningen har varit en utmaning för flera av butikerna.

Många konsumenter tycker om konceptet med en återbruksgalleria men alla handlar inte. Gallerians omsättning har dock ökat, men det är i takt med att antalet butiker blivit fler.

Utöver att mäta besökarantal och omsättning så följer ReTuna även minskningen av avfall. Sedan öppningen 2015 har gallerian bidragit till att avfallet minskat till ett värde motsvarande 30 miljoner kronor.