Stålverket i Oxelösund sänker betongens klimatavtryck med hjälp av återbruk

Slagg från stålverket i Oxelösund ska bidra till att sänka den svenska byggsektorns klimatavtryck. Företaget Swecem har, med stöd från Klimatklivet, investerat över hundra miljoner kronor i en ny anläggning.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Ett par kilometer från SSAB:s stålverk i Oxelösund har företaget Swecem byggt en helt ny fabrik. Här tar man emot och bearbetar slagg, en biprodukt från dagens ståltillverkning. Istället för att hamna på deponi, transporteras slaggen till anläggningen och mals i en jättelik kvarn.

– Så länge det finns slagg att tillgå från stålindustrin är det ett hållbart alternativ till cement. Vi kan inte bara fortsätta att använda jungfruliga råvaror. Vi måste bli bättre på att återbruka, säger Ludwig Zetterström, vd på Swecem.

Slagg från stålindustrin finmals och används till betong
Slagg från stålindustrin finmals och används till betong med betydligt lägre klimatavtryck i Swecems fabrik. Foto: Per Westergård

Betong har ett stort klimatavtryck

Betong används för att bygga broar, vägar och hus, och materialet har blivit en sinnebild för det moderna samhället. Men betong är samtidigt ett material med ett högt klimatavtryck. En stor del av koldioxidutsläppen uppstår vid produktion av cement, som innebär att kalksten kalcineras i stora ugnar.

Betydande klimatnytta om slagg ersätter cement

Men genom att byta ut en del av konventionell så kallad portlandcement mot finmald slagg (GGBS) är det möjligt att få ner klimatavtrycket i betong med mer än femtio procent. Klimatnyttan är betydande – med den nya produktionen i Oxelösund kan koldioxidutsläppen minska med uppemot 50 000 ton per år.

– Vi har följt samhällsutvecklingen och inser värdet av att ställa om vår bransch. Sedan regeringen 2015 fattade beslut om att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 började vi på allvar titta på alternativ till dagens cement, säger Ludwig Zetterström.

Försenad fabrik – men våren 2021 gick första lasten

Att bygga en fabrik från grunden har också inneburit utmaningar, och flera gånger längs vägen har bygget drabbats av förseningar. Svårigheter för de utländska maskinleverantörerna att förstå svenska regelverk, bland annat gällande arbetsmiljö, men även den pågående pandemin har satt käppar i hjulet.

Men sedan en tid tillbaka finns en helt ny personalstyrka på närmare tjugo personer på plats – operatörer, underhållsarbetare och laboratoriepersonal. Och under våren 2021 gick den första lasten iväg.

– Jag vill ge Naturvårdsverket en eloge, myndigheten har längs vägen hela tiden visat förståelse och varit professionella i alla kontakter, säger Ludwig Zetterström.

Intresse runtom i Sverige

Sedan 2013 har Swecem successivt byggt upp ett nätverk av terminaler längs Sveriges kuster – för att komma till användning behöver produkten finnas tillgänglig lokalt vid byggen, konstaterar Ludwig Zetterström. Sista tillskottet av terminaler är Skellefteå, som också blivit möjligt tack vare stöd från Klimatklivet.

– Vi har en viktig roll framöver att förse alla svenska betongtillverkare med vår produkt. Vi upplever ett stort intresse från hela branschen, säger Ludwig Zetterström.

Som ett resultat av satsningen i Oxelösund är Swecem nominerad till branschorganisationens Svensk Betongs miljöpris 2021.

Ludwig Zetterström
Det finns ett stort intresse i betongbranschen för den nya produkten, enligt Swecems vd Ludwig Zetterström. Foto: Per Westergård