Samordnad varudistribution på Södertörn

De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till verksamheterna minskat med 50 procent.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2018

De åtta kommunerna på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö samordnar sedan 2015 transporterna till de kommunala verksamheterna.

Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman.

Foto: Fredrik Hjerling

I dag kör varuleverantörerna sina varor till en externt upphandlad omlastningscentral. Därifrån körs varorna ut till kommunernas enheter via fastställda rutter. I dagsläget rör det sig om cirka 1 900 enheter.

Effekter

Redan efter två års drift har antalet leveranser till verksamheterna minskat med 50 procent och utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar har minskat med 70 procent i de åtta Södertörnskommunerna. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling av distributionen har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar.

Färre transporter är också bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser istället för dagens många transporter.

Dessutom ökar urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera.

Södertörnskommunerna går nu vidare och kopplar på allt fler leverantörer och den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år.