Eldriven fodervagn gav klimatnytta och bättre miljö för djur och människor

En eldriven fodervagn underlättar det dagliga arbetet på gården för Marie Larsson, som driver ett familjejordbruk i Värmland. Traktorn behövs inte längre på samma sätt, vilket gynnar både miljö, människor och ekonomi.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2021

– Det känns som ett lyft. Det går inte åt lika mycket traktorbränsle längre. Eftersom vi har satt upp solceller på ladugården kan vi istället använda el som vi producerar själva, säger Marie Larsson, som tillsammans med sin sambo driver Enkullens gård utanför Kristinehamn.

Naturbete på sommaren – i stallar på vintern

Gården drivs som ett ekologiskt nötköttsföretag. Här finns närmare tvåhundrafemtio kor – ett hundratal dikor och nästan lika många ungdjur som varje år föds upp till slakt. Under sommarsäsongen går djuren ute på naturbete och sköter sig själva på ängar och hagmarker intill Vänern. Resten av året, när de står i stallar, behöver de utfodras både morgon och kväll.

– Vi har länge utfodrat djuren med hjälp av traktorn. Det tar mycket tid och drar mycket bränsle, säger Marie Larsson.

Förut blåste traktorn ut fodret

Det större stallet, där de fullvuxna dikorna står, var sedan tidigare utrustat med en automatisk eldriven fodervagn. Men för att mata ungdjuren var Marie eller hennes sambo tidigare tvungna att använda traktorn. Foderbordet är placerat utmed långsidan av djurstallet och där blåste man ut fodret med en traktorburen balrivare.

Med stöd från Klimatklivet har gården istället kunnat investera i en eldriven fodervagn. Över foderbordet löper en vagn längs en räls som har monterats i taket. Vagnen lastas med ensilage och med hjälp av en handdriven kontroll rullas balen upp och fodret faller ned på foderbordet.

Marie Larsson, Enkullens gård. Foto: Per Westergård

Klimatnytta och bättre för människor och djur

Efter en kortare inkörningsperiod har utrustningen fungerat som förväntat, konstaterar Marie Larsson. Förutom klimatnyttan, som motsvarar en utsläppsminskning med åtta ton koldioxid per år, har den nya fodervagnen också inneburit bättre arbetsmiljö.

– Ibland krånglade den traktordrivna balrivaren. Det blev foderstopp i maskinen och den blev stående. Utfodringen har blivit mycket lättare, även för de som är på gården och sommarjobbar.

Lägre bränslekostnad är en annan viktig fördel. Dessutom har utfodringen blivit stillsammare för djuren.

– Djuren var hungriga och stoppade ofta ut huvudet när vi kom med traktorn, då fick de fodret i ansiktet. Det slipper de nu.

Marie Larsson, Enkullens gård. Foto: Per Westergård

Nästa steg – att slippa traktorn helt

Fortfarande används traktorn för att fylla på fodervagnen – uppemot åtta balar ensilage går åt dagligen. Men Marie Larsson och hennes sambo hoppas på sikt helt slippa traktorn för utfodring.

– Nästa mål är att skaffa en eldriven lastare. Då kommer vi nog att prova att söka stöd från Klimatklivet igen.

Kor på Enkullens gård. Foto: Per Westergård