Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet

Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att miljömålen nås och om det behövs föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2023

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet: 

Av dessa myndigheter ingår 19 stycken i Miljömålsrådet och har ett ytterligare uppdrag att samverka i arbetet för miljömålen. 

Miljömålsrådet

Av dessa myndigheter så har åtta av dem ansvar för att samordna uppföljning och utvärdering av enskilda miljökvalitetsmål. 

Miljömålen