Miljö- och klimatstatistik för kommuner

I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet. Indikatorerna grupperas utifrån olika kategorier av åtgärder, till exempel fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2021

I databasen Kolada finns indikatorer för att följa kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet.

I databasen finns cirka 50 indikatorer under ingången Miljö och Klimat. Indikatorerna grupperas utifrån olika åtgärdskategorier som exempelvis fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. 

Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Miljö- och klimatindikatorer i Kolada (extern webbplats)

Bland dessa indikatorer finns även en kommunal nedbrytning av följande miljömålsindikatorer som på sverigesmiljömål.se visas på nationell och regional nivå. I Kolada kan du själv välja vilken kommun du vill se data för.

Klimatpåverkande utsläpp

Betesmarker och slåtterängar

Kväveoxidutsläpp

Partikelutsläpp av PM2,5

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Skyddad bebyggelse

Tillgång till service och grönska

Övriga indikatorer

I Kolada finns också ett antal övriga viktiga indikatorer för uppföljning av miljömålen, till exempel Körsträcka med bil, Vindkraftsel, Utsläpp av ammoniak och Flyktiga organiska ämnen, indikatorer som rör kommunalt planeringsunderlag och kommunalt kulturmiljöarbete.

Dessutom finns det ett antal klimatindikatorer som identifierats av Klimatkommunerna på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.