Vätgas in och vatten ut i Mariestad

Mariestads kommun har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Anläggningen är självförsörjande på el och förser i dagsläget åtta kommunala vätgasbilar med bränsle. Och kommunen ser potential till uppskalning.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2019

Tankstationen är en del av projektet ElectricVillage som är en test- och demonstrationsplats för hållbar utveckling. Här samverkar Mariestad med forskningsinstutitioner från Lund, Uppsala och Chalmers universitet.

Via den solcellspark som byggts intill tankstationen, kan man använda solen som källa för att sedan omvandla vatten i en elektrolysör. Elektrolysören spjälkar vattnet och vätgas och syre utvinns. Detta går sedan att använda via en omvandling av vätgasen i en bränslecell så att bilen får el och värme. Syret skulle också kunna användas i exempelvis industrin eller inom sjukvården. Denna systemlösning går att använda även i fastigheter, tåg, båtar och på andra ställen där man behöver komma ifrån fossilt beroende. De olika delarna av tankstationen har placerats i containrar för att kunna flyttas och byggas upp på annan plats vid behov.

En bil framför vätgasstationen i Mariestad.
Foto: Mariestads kommun

Effekter

En bränslecellsbil tankas på ett par minuter och går 50-70 mil på en tank. Det gör att de passar bra i verksamheter med långa körsträckor som till exempel hemtjänsten som har tillgång till en av bilarna.

Investeringen kostade totalt 30 miljoner kronor, något som till stor del finansierades med olika stödmedel, bland annat bidrag från EU. När kommunen kommit upp i 30-50 bränslecellsbilar räknar man dock med att spara pengar eftersom bränslet som produceras baseras på kapitalkostnaden och en låg driftkostnad.

Anläggningen är självförsörjande på el och fungerar oberoende av elnätet vilket bidrar till att minska samhällets sårbarhet när det gäller energiförsörjning. Den är dock kopplad till det lokala elnätet och kan på så sätt fungera som lagring och hjälpa till att balansera nätet vid effekttoppar.

Framgångsfaktorer

Mariestad jobbar idag på många plan för att få en förståelse och fler områden att använda vätgas som ett bra sätt att ställa om och bli fossilfria och prövar också andra lösningar för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Här testas hållbara sätt att driva fordon som transporterar varor, människor men också nya helthetssystem för produktion, lagring, andvändning och överföring av förnybar energi. Kommunen ser detta som ett sätt att bli en attraktiv plats för innovativa företag att etablera sig på.

En viktig faktor för att lyckas genomföra projektet har varit ett politiskt mod och en blocköverskridande tro på att lösa en del samhällsutmaningar på lång sikt. En annan faktor är kommunorganisationens entreprenöriella inställning för att vilja genomföra nya innovativa lösningar.