Minimeringsmästarna

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på flera tematräffar under året och utbyter erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2022

Projektet syftar till att lyfta upp goda exempel kring avfallsminimering från olika kommuner och organisationer. Deltagarna delar sina erfarenheter, tips och tankar under tävlingens gång på sociala medier för att också inspirera andra.

Den tredje omgången av tävlingen avslutades i en livesänd final 16 oktober 2022. Tävlingen skedde på nationell nivå med 250 hushåll och 50 kommuner över hela Sverige. Teman var Hållbar konsumtion, Matsvinn, Delande, Farligt avfall och Textil. Sammanlagt minskade hushållen sitt avfall med 45 procent och vinnaren med imponerade 90 procent! Hösten 2023 kommer en ny omgång av tävlingen.

Tävlingen anordnas nationellt av Göteborgsregionen med finansiering av Avfall Sverige.