Minimeringsmästarna

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Deltagarna träffas på flera tematräffar under året och utbyter erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2017

Projektet syftade till att lyfta upp goda exempel kring avfallsminimering från olika kommuner och organisationer inom regionen. Teman som behandlas är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion. 

Deltagarna bloggar under tiden om sina erfarenheter och delar med sig av tips på Facebook och Instagram, för att också inspirera andra.

Minimeringsmästarna initierades och drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finns i dagsläget i kommunerna Ale, Borås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka. Lerum, Mark, Nyköping, Svenljunga och Trosa. Projektet finansieras av GR, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Södermanland och deltagande kommuner.

Under 2015 genomfördes första omgången av projektet med gott resultat, och deltagarna lyckades minska sina avfallsmängder med 50 procent under ett års tid.