Lustgasdestruktion på Höglandssjukhuset i Eksjö

Med hjälp av klimatinvesteringsstödet Klimatklivet kunde Region Jönköpings län investera i teknik för lustgasdestruktion och på så sätt minska utsläppen av växthusgasen NO2, på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2017

Varför gjordes det?

Förlossningsvården och liknande verksamheter står för stora utsläpp av växthusgasen lustgas, N2O. Genom att investera i teknik för lustgasdestruktion beräknas växthusgasutsläppen från sjukvården i Region Jönköpings län minska.

Länssjukhuset i Ryhov var först i världen med att investera i lustgasdestruktion år 2012. Efter detta har alla kliniker i regionen följt efter. Tack vare Klimatklivet kunde Höglandssjukhuset också installera tekniken.

Lustgasdestruktionen beräknas bidra till minskade lustgasutsläpp med cirka 1 500 ton per år för alla länets kliniker.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Med hjälp av innovativ teknik kan verksamheter, som i klimatutsläppsammanhang ofta inte uppmärksammas, dra sitt strå till stacken för att nå målet om begränsad klimatpåverkan.