Inte bara klimatnytta – fjärrvärme gav bättre boendemiljö

Jämnare inomhustemperatur, mindre tillsyn och plats för alla trädgårdsredskap. När HSB-föreningen övergick från naturgas till fjärrvärme gav det inte bara klimatnytta utan också en bättre boendemiljö.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2021

– Förut var jag tvungen att alltid ha ett larm med mig. Om gaspannorna stannade behövde jag bege mig till pannrummet för att se efter om det var en läcka, säger Ingrid Nyberg Johansson, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Lyckås.

Ingrid Nyberg Johansson har varit engagerad i föreningens arbete i närmare tjugofem år. I sin roll som vicevärd hade hon bland annat ansvar att hålla koll på att de två gaspannorna, som tidigare värmde upp föreningens drygt hundra lägenheter, fungerade som de skulle.

– Fjärrvärmen innebär mindre service och handpåläggning från föreningens sida. Det är väldigt skönt. Och jag behöver inte oroa mig på samma sätt som tidigare, säger Ingrid Nyberg Johansson.

Ingrid Nyberg Johansson, BRF Lyckås, BRF Lyckås
Ingrid Nyberg Johansson vid bostadsrättsföreningens nya fjärrvärmecentral som finansierats med hjälp av Klimatklivet. Foto: Per Westergård

HSB Brf Lyckås ligger i utkanten av småländska Anderstorp – småhus, parhus och flerfamiljshus. Ursprunglig oljeeldning ersattes så småningom av fossilgaseldade pannor. Föreningen har övervägt bergvärme, men det bedömdes inte som ett genomförbart alternativ eftersom föreningens hus ligger utspridda på en stor yta och skulle kräva många borrhål.

Så när möjlighet uppstod att ansluta föreningen till det lokala fjärrvärmenätet, och samtidigt erhålla ekonomiskt stöd för investeringen via Klimatklivet, fattade föreningen ett nära nog enhälligt beslut på en extrastämma, berättar Ingrid Nyberg Johansson.

– Husen är från 1980-talet och är förstås inte lika klimatsmarta som nybyggda hus. Men föreningen har hela tiden strävat efter att minska miljöpåverkan och hålla nere utgifterna.

Det kommunala energibolaget Gislaved Energi grävde ned nya ledningar som kopplade ihop föreningen med befintligt fjärrvärmenät i Anderstorp-Gislaved; HSB Brf Lyckås rev ut sina gaspannor och satte in en ny undercentral. Den totala kostnaden för föreningen: 1,7 miljoner kronor – varav hälften finansierades genom Klimatklivet. Någon avgiftshöjning behövdes inte.

Ingrid Nyberg Johansson, BRF Lyckås, BRF Lyckås
Brf Lyckås har fått mer plats över till annat sedan gaspannor och varmvattenberedare försvann. Foto: Per Westergård

– Kostnaden för arbetet kunde vi ta inom liggande budget, säger Ingrid Nyberg Johansson.

Projektets klimatnytta är uppenbar. Biobränslebaserad fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen för uppvärmning och varmvatten med upp till 90 procent jämfört med fossilbaserade gaspannor.

Fjärrvärmens intåg har också fört med sig mycket annat positivt, berättar Ingrid Nyberg Johansson. Komforten för de boende har ökat, dels har ljudnivån för de som bor närmast pannrummet blivit lägre, dels ger fjärrvärmen jämnare temperaturer i lägenheterna. Behovet av tillsyn och service har också minskat och med det antalet hantverkare och transporter till föreningen.

Dessutom har de gamla pannrummen fått en ny efterlängtad användning. När sju stora varmvattenberedare försvann blev ett helt rum tillgängligt – men fylldes snabbt igen, säger Ingrid Nyberg Johansson.

– Nu har vi fått en utmärkt förvaring för både trädgårdsredskap och verktyg och det känns jättebra.

Ingrid Nyberg Johansson, BRF Lyckås
Den biobränslebaserade fjärrvärmen ökar klimatnyttan. Koldioxidutsläppen för uppvärmning och varmvatten minskar med upp till 90 procent. Foto: Per Westergård