Cirkulärt plastflöde minskar koldioxidutsläppen

Att återvinna mjuka plastförpackningar har länge varit svårt, nu vill Omni Polymers ändra på det. Med en ny metod återvinner Ängelholmsföretaget granulat av det som tidigare brändes upp och minskar användningen av jungfruliga material i plastförpackningar.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2024

Cirkulära flöden har blivit ett viktigt område i arbetet för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med en ökad cirkularitet kan återanvändningen av material öka och mindre material behöver nyproduceras.

– Vi välkomnar ansökningar från projekt som syftar till att öka cirkulariteten av exempelvis plast, textilier och andra typer av restprodukter. I linje med regeringens strategi för cirkulär ekonomi ger Klimatklivet stöd till åtgärder som skapar cirkulära flöden i samhället, berättar Samira Jabet, handläggare på Klimatklivet.

Under 2022 ökade investeringar inom cirkulära flöden kraftigt i Klimatklivet och den beräknade utsläppsminskningen ökade ännu mer. Under året 2023 var cirkulära flöden det område som bidrog till högst utsläppsminskning i Klimatklivet. Utvecklingen har gått mot allt större klimatinvesteringar som ofta omfattar hela processer. De cirkulära projekten ger sammantaget en hög klimatnytta och ger ett viktigt bidrag till omställningen.

Återvinning av plastförpackningar

På Omni Polymers anläggning i Ängelholm har plastförpackningar börjat omvandlas till plastgranulat. Granulaten kan i nästa steg bli till nya förpackningar eller andra produkter. Klimatklivet var enförutsättning för att projektet skulle bli av.

– Utan Klimatklivet hade vi inte genomfört det här projektet, säger Omni Polymers VD Josef Tapper. Det hade vi inte kunnat. Klimatklivet finns ju till för projekt som industrin, investerare eller banker inte vågar satsa på. Materialåtervinning av flexibla plastförpackningar är ännu inte etablerat i återvinningsbranschen. Omni Polymers fick starta från noll. Det fanns ingen färdig lösning.

– Vi kunde inte gå ut och köpa en turn-key-anläggning för att sortera och separera de här olika materialen, vi var tvungna att skapa ett nytt system från grunden, berättar Josef Tapper. Det innebar att vi fick testa olika maskinleverantörer och sätta ihop delar från olika håll, vi fick designa systemet själva.

Utmaningen har varit just det – Omni Polymers har fått testa sig fram med olika källor, sorteringsstationer och anläggningar. Det har inte funnits ett etablerat avfallsflöde med lång historia av användning, därmed har inte Tapper och de andra kunnat få erfarenheter från andra.

– Vi hittar mer och mer rätt för varje dag som går, men det är fortfarande en pågående process, där vi tittar på vissa uppgraderingar.

Bidrar till cirkulära flöden

Genom sin anläggning kan Omni Polymers dels genom att återvinna förpackningar som tidigare gick till förbränning, dels genom att det återvunna materialet kan användas flera varv till i stället för att man producerar ny jungfrulig plast.
Omni Polymers har redan ett samarbete med branschjätten Nestlé, men hoppas att fler ska intressera sig för metoden.

– Det är en puckel att få producenter att använda återvunnet material när man gör nya produkter och förpackningar i plast. För det är inte bara hållbarhets- och miljöavdelningarna som är inblandade, utan också produktions- och designavdelningarna. Vissa tycker det är mer bekvämt att arbeta med jungfruligt material, för då vet man vad man får och ofta är hela produktionslinjen designad för det. Att då plocka in återvunnet material, där tekniska egenskaper skiljer sig åt eftersom insatsmaterialet är annorlunda, blir ett riskmoment. Samtidigt märker vi att viljan att använda återvunna material ökar.

Planen för den närmaste framtiden är först och främst att kunna anställa mer personal till anläggningen i Ängelholm, men på sikt hoppas Josef Tapper att Omni Polymers ska kunna växa.

– Det finns lösa planer på fler anläggningar. Under design, installation, testkörning och produktion har vi fått en så stor kunskap kring det vi håller på med att det vore dumt att inte använda den till att skala upp.

Omni Polymers

Åtgärd: Återvinning av granulat som tidigare brändes upp

Beviljat stöd: 31 miljoner kronor

Storlek på investering: 80 miljoner kronor

Förväntad utsläppsminskning: 21 000 ton CO2 per år.