Återanvändning av förpackningar

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Ämne: Cirkulär ekonomi   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020

I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Enligt Naturvårdsverket har mängden förpackningar som släpps ut på marknaden inom producentansvaret för förpackningar ökat med 28 procent från 1 045 400 ton till 1 340 400 ton mellan åren 2012 och 2018.

Ökningen kan inte helt förklaras genom en växande befolkning, utan mängden förpackningar per person ökade under samma tid med 17 procent. För att en förpackning ska anses vara återanvändbar ska den återfyllas eller användas igen för samma ändamål. Detta innebär att en viss typ av förpackning ska användas igen som samma typ av förpackning.

En osäker uppskattning från Naturvårdsverket pekar på att cirka 14 procent av den totala mängden förpackningar som rapporteras in under producentansvaret för förpackningar är återanvändbara förpackningar. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns. Etappmålet för förpackningar ska följas upp av Naturvårdsverket, i samarbete med berörda myndigheter.

Mer information

Agnes Willén Handläggare agnes.willen@naturvardsverket.se 010-698 12 59

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket