Levande skogar - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Levande skogar. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror.
  • Använd miljöcertifierade träprodukter.
  • Kombinera strategier för omställning till mer biobaserade system med tydliga åtgärder för ökad resurseffektivitet.
  • Ställ krav på certifierad palmolja i egen tillverkning och i inköpta produkter.
  • Ställ krav på certifierad soja i egen tillverkning eller inköpta produkter.
  • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter.
  • Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.