Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen

De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. De svenska miljömålen omhändertar den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2018

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Regeringen har tillsatt en delegation som har till uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030-delegationens webbplats 
Globala målen och Agenda 2030 (regeringens webbplats)

Sverige och Agenda 2030

För Sveriges del innebär Agenda 2030 en del utmaningar, både inom miljö- och klimatområdet och andra samhällsområden.

Vi känner igen flera av de globala utmaningarna från arbetet med att nå de nationella miljömålen. Några av dem handlar om miljödimensionen av en hållbar utveckling, till exempel att hejda förlusten av en biologisk mångfald.

Sveriges miljömål tar på en nationell nivå hand om den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.