Miljö, medarbetare och patienter vinnare med effektiv läkemedelshantering

Vid Rättspsykiatri Vård Stockholm har miljösamordnare Kamilla Svensson tillsammans med sina medarbetare utvecklat ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas. Metoden minskar såväl miljöpåverkan som svinnet av läkemedel.

Sidan senast uppdaterad: 11 januari 2018

Miljöpåverkan från produktion, distribution och konsumtion av läkemedel är stor. En av de främsta orsakerna till att läkemedel kasseras är på grund av att de passerat bäst före-datum. Att effektivisera läkemedelshanteringen inom vården och undvika att i onödan köpa in läkemedel bidrar till att minska miljöpåverkan inom såväl produktion som distribution.

Så här går det till

Metoden bygger på att alla överblivna läkemedel som finns inom verksamheten går till ett gemensamt förråd. Det gemensamma förrådet visualiseras i en databas som finns tillgänglig på intranätet. I databasen registreras läkemedel som hämtas ut, lämnas in samt de läkemedel som ska kasseras.

Från databasen går det att hämta statistik som visar på hur mycket och vilken typ av läkemedel som kasserats. Resultatet kan användas för att analysera varför läkemedel kasseras. Det handlar till exempel om att läkemedel beställs i för stor volym eller att behoven ändras och beställningarna inte tillräckligt snabbt kan anpassas.

Effekter

Metoden att gjort att man har sett över beställningsmönster, och därför kunnat ändra rutiner och optimera sortimentet på enheterna. Sedan starten 2012 har andelen kasserade läkemedel halverats. Utöver stora vinster för miljön innebär det nya arbetssättet även en förbättrad arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet.

Kamilla Svensson tilldelades landstingets miljöpris 2017 för metoden.