Kemikalieplan för ett giftfritt Mönsterås

Mönsterås kommun har tagit fram en kemikalieplan för ett giftfritt Mönsterås. Kemikalieplanen visar kommunens strategi och handlingsplan för hur kommunen ska bidra till att uppnå målet Giftfri miljö.

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Så här gick det till

Kemikalieplanen utgår från åtta viktiga områden. Inom dessa områden finns totalt 38 åtgärder. Planen gäller för alla förvaltningar och kommunala bolag.

Områdena är:

  • Utbildning, medvetenhet och kompetens
  • Upphandling och inköp
  • Kemikaliehantering
  • Mat, tillagning och servering
  • Städning och hygien
  • Byggnad och utomhusmiljö
  • Tillsyn och rådgivning
  • Förskola och skola

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Det är viktigt att involvera många. Arbetsgruppen har utökats till att omfatta en representant från varje förvaltning. Planera för att saker tar längre tid än man tror och att det finns många aspekter att ta hänsyn till.

Effekter

Åtgärderna ska bland annat bidra till att fasa ut farliga kemikalier, både i varor och produkter och öka medvetenheten och kompetensen inom området.