Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Etappmålet innebär att en majoritet av kommunerna senast 2025 ska utnyttja denna.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 27 mars 2020

Detta innebär målet

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Nås etappmålet?

Det finns goda chanser att nå målet till 2025.

 

Relaterade miljömål

Mer information

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Emelie Ahlstrand Boverket emelie.ahlstrand@boverket.se

Ansvarig myndighet: Boverket