Mer om kemikalier

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017

För de som är förbjudna att använda finns det regler om säkert omhändertagande av de mängder som finns kvar i material och produkter. Här listas alla lärande exempel inom kategorin kemikaliehantering. 

Inom vissa verksamheter hanteras och förvaras olika typer av kemikalier och drivmedel. Det kan till exempel handla om bekämpningsmedel i jordbruk, träskyddsbehandling och lagring av brandfarliga ämnen i cisterner. Hantering av vissa farliga kemikalier kräver tillstånd.

Bland åtgärder för hantering av kemikalier märks anslutning till kemikaliehanteringssystem för att dokumentera vilka kemiska produkter som hanteras i verksamheten, ordna säker förvaring samt utbildning av de som hanterar kemikalierna.