Vägledning för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030

RUS har en vägledning för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030. Vägledningen riktar sig till kommuner och ska ge stöd och inspiration.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2022

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 ska ge kommuner stöd och inspiration för att arbeta strategiskt med miljömål och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledningen är framtagen av Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS).

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (pdf på rus.se)

Kortversion av vägledningen (pdf på rus.se)