Vägledning för hur kommuner kan stödja näringslivets arbete med miljömålen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS) har tagit fram vägledningar som riktar sig till företag, myndigheter, kommuner och offentliga organisationer i arbetet med miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2021

Materialet är framtaget i samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet.

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål (lansstyrelsen.se)