Preciseringar av Skyddande ozonskikt

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Skyddande ozonskikt.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Två preciseringar

Regeringen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt:

  • Vändpunkt och återväxt
    Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras

  • Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
    Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.