Vertikal odling av örter och grönsaker i staden

Grönska Stadsodling 365 AB har utvecklat tekniker för vertikal odling sedan 2014. Med hjälp av stöd från Stadsinnovationer utvecklade och konstruerade de 2018 en av Europas största vertikala odlingar och den största i Norden placerad i södra Stockholm. Genom att odla lokalt kan livsmedelstransporterna minskas och självförsörjningsgraden öka och det är på så sätt ett hållbart sätt att odla.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2019

I dag är mer än hälften av de grönsaker vi äter i Sverige importerade och 80 procent av all odlingsbar mark är redan uppodlad. Därför behövs nya sätt att producera mat. Med vertikal odling kan man odla inomhus i städerna, till exempel i lokaler som inte används. Därmed går det åt betydligt mindre energi än växthus.

Hur fungerar vertikal odling?

Vertikal odling är ett innovativt sätt att odla inomhus, i våningsplan i ett hyllsystem med led-belysning. Detta gör att vi kan producera grödor inomhus, året om. Odlingen är hydroponisk vilket innebär att plantorna står i näringslösning.

Inom projektet har Grönska utvecklat tekniken och bland annat utforskat hur cirkulära system och synergier kan skapas mellan vertikal odling och stadens behov. Projektet har fokuserat på produktion av mat som kan säljas i butiker.

Projektet har testat odling av olika plantor som har olika behov av ljus.

Effekter

Grönska har konstruerat en storskalig vertikal odling i en lagerlokal i södra Stockholm. Den är en av de största i Europa och den största och den första av sitt slag i Sverige och Norden. Idag producerar man färdiga sallader och örter som säljs till ICA-butiker i Stockholmsområdet, Urban Deli och Coop.

Erfarenheter

Projektet har undersökt olika källor för näring, till exempel kompost och gråvatten från avlopp samt biogas. Man kom fram till att den bästa näringskällan är rester från biogas. Men detta, menar man, behöver testas vidare och utvecklas för att kunna användas i stor skala.
Andra variabler i det cirkulära systemet undersöktes, som koldioxid och energi, dock är dessa mer komplexa att implementera då de beror på lokaltyp och omkringliggande lokaler.

Lösning att ta efter i andra städer

Vertikal odling kan vara en del av lösningen på framtida utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning då det erbjuder ett hållbart, närproducerat alternativ till importerade grödor. Efterfrågan på närproducerade varor ökar och förväntas fortsätta öka i framtiden. Lösningen kan vara applicerbar där det finns outnyttjade isolerade byggnader och lokaler i städer, till exempel källare eller tomma lagerlokaler.