Klimatsmarta menyer minskade utsläppen

Uppsala kommun driver ett projekt med syfte att minska utsläppen av växthusgaser från stora restauranger och samtidigt upplysa restauranggästerna om hur maten påverkar klimatet.

Sidan senast uppdaterad: 5 september 2019

Uppsala kommun fick investeringsstöd från Klimatklivet för projektet Klimatprofilering av restauranger. Syftet med projektet är att minska utsläpp av växthusgaser från maten som serveras på stora restauranger i Uppsala. Projektet ska också göra restauranggästerna mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Så gick det till

Under hösten 2018 påbörjade de deltagande restaurangerna i projektet arbetet med att bli klimatprofilerade. Kockarna från restaurangerna fick gå en kurs i klimatsmart matlagning och fick tillgång till ett it-verktyg för att mäta olika råvarors påverkan på klimatet.

För att kunna följa hur mycket restaurangernas klimatpåverkan förändrades under projektets gång så mättes utsläppen innan åtgärderna genomförts. Sedan mäts utsläppen under en viss period för att kunna jämföra och följa förändringarna gällande restaurangernas klimatpåverkan. 

Effekter och lärdomar

Genom att justera recept och klimatmärka sina menyer minskade restaurangerna som var med i projektet sina utsläpp med upp till 33 procent.

Den stora minskningen av utsläpp sker framför allt i köket när ingredienser med hög klimatpåverkan byts ut mot ingredienser som har en lägre påverkan. Men eftersom restaurangerna också ska visa för gästerna hur mycket utsläpp de olika rätterna på menyn skapar, så har restauranggästerna möjlighet att välja den rätt som är bäst för klimatet. Man har då kunnat se att gästerna i större utsträckning väljer de vegetariska eller veganska rätterna på menyn. Det har också påverkat resultatet för utsläppsminskningen i positiv riktning.

Projektet fortsätter under 2019 och flera restauranger ska vara med. Slutresultatet kommer att presenteras under våren 2020.