Etappmålen

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället. Av de 28 etappmålen som regeringen antagit är 17 fortfarande aktuella. För de andra 11 är mål-åren redan passerade.

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål och identifierar den önskade samhällsomställningen. De visar vad Sverige kan göra och gör det tydligt vilka insatser som bör sättas in.

Ett viktigt syfte med etappmålen är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, precis som miljömålen. Det gäller såväl regeringens som myndigheters och andra aktörers miljöarbete.

Etappmålen ersätter det som tidigare kallades delmål i miljömålssystemet.

Det finns etappmål för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och inom områdena avfall, biologisk mångfald och farliga ämnen.

Etappmålen på Naturvårdsverkets webbplats