Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 24 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat- och luftföroreningar. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Var och hur ska man mäta?

Varje miljömål har ett antal indikatorer som kan användas för att mäta hur det går med miljömålen.

Nationella och regionala indikatorer på miljömål.se

Uppföljning - så här mår miljön

Luftkvaliteten förbättras och försurningen minskar, men mycket återstår.

Årlig uppföljning 2017 på miljömål.se