Välkommen till den nya webbplatsen för svenskt miljöarbete.
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. 

Vad tycker du?

Med hjälp av dina åsikter kan vi skapa ett ännu bättre stöd för dig och alla andra som jobbar med miljön. Tack på förhand!

Lärande exempel

En kvinna och två barn står vid en cykel och ler mot kameran.

Hållbart familjeliv i Sundsvall

Tio familjer i Sundsvall fick lära sig leva mer hållbart. De fick bland annat minska sin vattenanvändning och mängden hushållsavfall, men även cykla mer och köpa mindre.

Däck.

Återvinning av gummi minskar utsläppen

Genom att utvinna och återanvända kimrök från spillmaterial från gummiproduktion, kan nya gummiprodukter tillverkas. Den här cirkulära användningen av material minskar utsläppen av koldioxid.

Överskottsmaterial till nytta i kreativa förskolor

Kreativt återanvändningscenter i Västerås är tänkt som en mötesplats där personal inom förskola bland annat har möjlighet att öka sin medvetenhet om miljö, material och konsumtion i förskolan.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!

Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

 1. Klimatklivet ansökningsomgång

  Datum
  17 april - 17 maj 2018
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats

  Beslut planeras till september.

 2. Med sikte på framtiden – Tankesmedja för friluftsliv 2018

  Datum
  18-19 april 2018
  Arrangör
  Boverket med flera
  Plats
  Stockholm

  Boka in datumen redan nu!

 3. Miljömålsdagarna 2018

  Datum
  14-15 maj 2018
  Arrangör
  Länsstyrelsen Uppsala
  Plats
  Uppsala

  Spara datumet!