Välkommen till den nya webbplatsen för svenskt miljöarbete!
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här vill vi inspirera företag och kommuner att jobba med ett strukturerat miljöarbete. 

Vad tycker du?

Det här är ett första steg mot en ny webbplats för Sveriges miljömål. Med hjälp av dina åsikter kan vi skapa ett ännu bättre stöd för dig och alla andra som jobbar med miljön. Tusen tack på förhand!

Lärande exempel

Ladda elbil i flerbostadshus

Fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg förbereder sig för en växande efterfrågan på hemmaladdning av elbil. De har nyligen satt upp laddningsstationer i ett av sina boendegarage i centrala Göteborg.

Miljövardag i Karlstad

Karlstad kommun har i projektet MiljöVarDag fått cirka 100 familjer att lära sig att leva lite mer miljövänligt. Syftet var dels att arbeta med familjerna och dels ett informationsarbete där familjernas resultat och erfarenheter spreds till allmänheten.

Restaurering av övergödda sjöar

Fyra sammanlänkade sjöar intill Växjö stad har i mer än 100 år varit kraftigt påverkade av övergödning. Trots omfattande förbättringar genom muddringar, dagvattenreningsprojekt och liknande är det fortfarande långt till god status.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!