Välkommen till den nya webbplatsen för svenskt miljöarbete.
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. 

Snart är webbplatsen klar

Från den 28 mars kommer du att kunna se miljömålsindikatorerna här på webbplatsen. Då publiceras också Årlig uppföljning 2018 som berättar hur det går och vad som gjorts under året för att nå miljömålen och etappmålen.

Vad tycker du?

Med hjälp av dina åsikter kan vi skapa ett ännu bättre stöd för dig och alla andra som jobbar med miljön. Tack på förhand!

Lärande exempel

Överskottsmaterial till nytta i kreativa förskolor

Kreativt återanvändningscenter startade som ett projekt i Västerås stad 2013. Det är tänkt som en mötesplats där personal inom förskola bland annat har möjlighet att öka sin medvetenhet om miljö, material och konsumtion i förskolan.

Biokolsanläggningen i Högdalen, Stockholm.

Trädgårdsavfall blir biokol

I biokolsanläggningen i Högdalen får stockholmarnas trädgårdsavfall nytt liv som biokol. Biokolet fungerar som jordförbättringsmedel och hjälper till att skapa ett grönare Stockholm.

Soppåsar i en soptunna.

Rätt plast på rätt plats

Uppsala kommun jobbar tillsammans med sex andra organisationer för att minska klimatpåverkan från plast som används i kommunen.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!

Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

 1. Sveriges miljömål och Agenda 2030 - Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Datum
  20-28 mars 2018
  Arrangör
  Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Tillväxtverket
  Plats
  Västerås (20/3), Jönköping (22/3), Sundsvall (28/3)

 2. LONA-bidrag för våtmarksåtgärder

  Datum
  1 mars - 10 april 2018
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats

 3. Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

  Datum
  21-23 mars 2018
  Arrangör
  Länsstyrelsen Jämtland med flera
  Plats
  Östersund

  Spara datumet!