Välkommen till den nya webbplatsen för svenskt miljöarbete.
Vi som står bakom innehållet är åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. 

Vad tycker du?

Med hjälp av dina åsikter kan vi skapa ett ännu bättre stöd för dig och alla andra som jobbar med miljön. Tack på förhand!

Lärande exempel

Visingedammen i Täby i grönska.

Dagvattendammar för människa och miljö

Täby kommun har tagit fram dagvattenanläggningar där natursköna parker med dagvattendammar har anlagts för att förbättra kvalitén på vattnet i Mälaren och Östersjön.

Snö håller Sundsvalls sjukhus kallt på sommaren

Region Västernorrland har hittat ett sätt att använda snö, som annars skulle ha varit "avfall", till att kyla ner Länssjukhuset i Sundsvall. Det är ett exempel på hur snö kan användas som energiresurs och hur snökyla kan ersätta kylmaskiner.

Överskottsmaterial till nytta i kreativa förskolor

Kreativt återanvändningscenter i Västerås är tänkt som en mötesplats där personal inom förskola bland annat har möjlighet att öka sin medvetenhet om miljö, material och konsumtion i förskolan.

Berätta!

Vill du tipsa om något som din kommun eller ditt företag har gjort som kan inspirera andra? Fyll i vårt formulär och bidra med ett lärande exempel!

Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

 1. Klimatklivet ansökningsomgång

  Datum
  27 augusti - 27 september 2018
  Arrangör
  Naturvårdsverket
  Plats

  Beslut planeras till december.

 2. Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Datum
  17 oktober 2018
  Arrangör
  SLU, Naturvårdsverket, KSLA och Naturhistoriska riksmuseet
  Plats
  Naturhistoriska riksmuseet