Matsvinnsprojekt i Kristinehamn

Kristinehamns kommun genomförde en tävling bland kommunens högstadieskolor om vilken skola som kunde få störst minskning av matsvinnet.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Det som slängs i form av tallriksskrap vägdes och jämfördes med den vägning som skedde i höstas. Under tävlingens gång fanns delmål på 10 %, 13 % och 15 % minskning. När respektive skola nått målet serverades en belöning. Varje fredag sammanställdes veckan och resultatet presenteras måndag nästkommande vecka.

Matsvinnet vägdes varje dag under 10 veckor. Den skola som hade störst procentuellt minskning av matsvinnet vann en önskevecka. Utöver tävlingen satte man upp delmål. Till exempel gav 10 % minskat matsvinn en efterrätt. Informationsmaterial togs fram med fokus på att ändra attityder och öka kunskapen om hur matbeteendet påverkade miljön, i form av elevblad och lärarhandledning.