Mer om avfall och återanvändning

Sidan senast uppdaterad: 19 maj 2017

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Målet är att vi ska gå från avfallshantering till resurshushållning.

Vår produktion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Mindre matsvinn bidrar till att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minskar.

Mat, textil, elektronik samt byggande och rivning är fyra områden där avfallsförebyggande åtgärder kan betyda vinster för både ekonomi och miljö. I samband med upphandlingar, inför till exempel ombyggnader, kan hållbara material väljas och krav på minskat innehållet av farliga ämnen i material och produkter ställas.

Vidare kan man underlätta för alla medarbetare att i vardagen kunna sortera sitt avfall för att öka den andel som går till återvinning och minska den andel som går till förbränning. Att återanvända en produkt via till exempel återbruksföretag, loppisar eller en second hand-butik är det miljövänligaste alternativet.