Eco-innovation index

Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU genomsnitt

Ladda ner diagramdata

Skriv ut diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Sverige relativt andra länder

Sverige och andra länder 2018 jämfört med genomsnitt för EU (index=100).

Ladda ner diagramdata

Skriv ut diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/eco-innovation-index/

Indikatorn Eco-innovation index ger en övergripande bild av Sveriges utveckling inom eko-innovation; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Indikatorn mäter landets prestation relativt ett EU genomsnitt (index=100). 

Indikatorn eco-innovation index ingår som en av de tematiska indikatorerna i Resources Efficiency Scoreboard. Indikatorerna presenterades av EU-kommissionen som ett förslag till mått för att följa utvecklingen mot ett resurseffektivt Europa (COM(2011)21) och spegla intentionerna i färdplanen för resurseffektivitet. Resurseffektivitet är en viktig del i arbetet för att nå miljömålen.

Metod

Utvecklingen av indexet Eco-innovation i Sverige relativt ett EU-genomsnitt. Klicka här för en närmare beskrivning på engelska av hur indikatorn beräknas.

Fördjupning

Eco-innovation index beräknas utifrån indikatorer som beskriver, bland annat, investeringar i forskning och utveckling, andel företag som infört miljöförbättrande innovationer, resultat i form av patent och akademiska publikationer, material-, vatten- och energiproduktivitet i ekonomin, koldioxidintensitet i ekonomin och socioekonomiskt utfall i form av exempelvis export och sysselsättning.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)

Ansvarig myndighet för indikatorn Eco-innovation index: Naturvårdsverket