Tömningsstation i Tunafjärden

För att minska näringsbelastningen i Trälhavet och Östersjön etablerades en tömningsstation nära Åkersberga. Sedan anläggningen togs i drift år 2015 har Trälhavet avlastats de näringsämnen som samlas upp vid stationen.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Genom samarbete med Trälhavets båtklubb hittades en lämplig lokalisering nära båtklubbens bryggor och kommunens båtplatser i kanalen. Etableringen har också skett i samarbete med Roslagsvatten så att anläggningen kan vara kopplad till det kommunala avloppsledningsnätet. Båtklubben har ansvarat för utformningen av anläggningen och kommer att ansvara för driften. Anläggningen är öppen för alla båtägare.