Stockholms stads kemikalieplan

Sveriges största stad använder stora mängder kemikalier i olika verksamheter. Därför har en kemikalieplan arbetats fram som utgår från vision Giftfritt Stockholm 2030.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Planen är indelad i sju åtgärdsområden, där varje verksamhetsområde tar upp vad visionen betyder inom det området. Planen är skriven med fokus på barns exponering. Det är gjort utifrån bedömning som görs av regeringen i den nya kemikaliepropositionen – att barn och ungdomar är särskilt viktiga grupper att skydda från farliga kemiska ämnen. Barn äter, dricker och andas också mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Det gör att deras exponering blir större.

De sju åtgärdsområdena är:
• Stöd till implementeringen av kemikalieplanen
• Information och dialog
• Upphandling
• Byggmaterial
• Tillsyn och kontroll
• Stadens kemikaliehantering
• Miljögiftsövervakning

Åtgärderna i planen följer fyra steg:
• Identifiera – ta reda på var de oönskade ämnena finns.
• Substituera – när oönskade ämnen hittas, undersök möjligheten att byta ut dem.
• Hantera – de ämnen som inte kan bytas ut måste kunna användas på ett säkert sätt.
• Influera – staden kan påverka andras kemikaliehantering.