Miljövardag i Karlstad

Karlstad kommun har i ett projektet MiljöVarDag fått cirka 100 familjer att lära sig att leva lite mer miljövänligt. Såväl villaägare som lägenhetsinnehavare, glesbygdsbor och stadsbor deltog.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Varför gjordes det

Syftet med MiljöVarDag var dels att arbeta med familjerna och dels ett informationsarbete där familjernas resultat och erfarenheter spreds till allmänheten.

"Familjerna gjorde tillsammans över 1 000 miljöåtgärder i strävan att ändra sin livsstil."

Målet var att ge konkreta tips och råd om hur hushåll kan minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, synliggöra klimatproblemet och växthuseffekten samt få en ökad förståelse och delaktighet för miljöfrågor.

Så här gick det till

Familjerna fick själva välja miljöåtgärder och medverkade helt utifrån sina egna förutsättningar. Familjerna erbjöds gemensamma föreläsningar, studiebesök och andra träffar ungefär en gång i månaden – bland annat utbildningstillfällen, filmvisning, studiebesök, cykelmekarkvällar, teater – allt för att öka familjernas motivation, delaktighet och kunskap. Dessutom fick de stöd av en gruppledare.

Familjerna gjorde tillsammans över 1 000 miljöåtgärder i strävan att ändra sin livsstil. Därmed har de också minskat sina fossila koldioxidutsläpp med mer än 1,5 ton per familj. Familjerna har blivit goda exempel som tydliggör sambandet mellan vår vardagliga livsstil och klimatpåverkan.

De allra flesta familjer genomförde åtgärder inom energi- och transportområdet, till exempel sparade på el och vatten, körde bil mer miljövänligt och började cykla till jobbet. Vissa familjer provade också exempelvis källsortering och ekologisk mat. Miljöåtgärderna sammanställdes i en broschyr: "Tips och inspiration till en miljövänligare vardag".