Klimatsmart familjevardag minskar utsläppen

Klimatfamiljerna i Katrineholm strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent. Genom att lära sig om hur de kan minska sina utsläpp inom områdena mat, transporter, boende och konsumtion ska de ändra sina vardagsvanor till klimatsmartare alternativ.

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Genom projektet Klimatfamiljer hoppas Katrineholms kommun inte bara minska utsläpp, men även bli bättre rustade för en omvärld i förändring. Projektet syftar till att inspirera och ge verktyg och kunskap till invånare i kommunen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. 

Så här går det till

Upplägget med klimatfamiljer är en gammal idé som kommunen fick möjlighet att genomföra efter att de sökt och fått bidrag genom Klimatklivet. Fem familjer deltar i projektet, som pågår fram till februari 2018. För att minska sina utsläpp får klimatfamiljerna individuell rådgivning, utbildning genom föreläsningar och seminarier och mätning av sina utsläpp under tiden de deltar i projektet. Kommunen och klimatfamiljerna har hittills haft flera gemensamma sammankomster och offentliga arrangemang, bland annat en aktivitet kring klimatsmart matlagning.

Familjerna lär sig även hur de kan renovera huset klimatsmart, installera solpaneler, sy miljövänliga tygkassar och mycket mer.

- Det som jag uppskattat mest med projektet är hur klimatfamiljerna delar med sig av sin vardag med hjälp av film. Vi som jobbar med projektet skapar förutsättningarna, men det är familjerna själva som sätter agendan vilket gör det både lärorikt och spännande att sedan få ta del av materialet, säger Josefine Karlsson, kommunikatör Katrineholms kommun.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Det är svårt att mäta minskningen av utsläpp i en familj, men det finns verktyg som kan vara en hjälp på vägen. Katrineholms kommun valde att utgå från det så kallade Klimatkontot för att skapa en helhetsbild av familjernas utsläpp.