Tipsformulär lärande exempel

Genom att lära av varandra kan vi komma längre i miljöarbetet. Ett tips kan handla om allt från åtgärder till processer, stort som smått.  Kika gärna på hur befintliga lärande exempel på webbplatsen är utformade för att få inspiration.


Exempel: “Vanebilister blev testcyklister”

Berätta om vad som genomförts och varför, ca 200 tecken.

Beskriv effekter och lyft gärna fram resultatet i siffror, t ex “60% fortsatte att cykla och blev friskare”

Berätta vilka lärdomar som kunde dras

Kontakt för mer information om det lärande exemplet

Mejladress till den som kan svara på frågor

Länk till att läsa mer om det lärande exemplet (valfritt)