Prenumerera på Miljömålsnytt

Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket för dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019

I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

Miljömålsnytt 2019

Miljömålsnytt nr 6 2019: Ansök om investeringsstöd från Klimatklivet
Miljömålsnytt nr 5 2019: Behövs krafttag för att minska arters utrotning 
Miljömålsnytt nr 4 2019: Satsning på miljö och klimat i vårbudgeten
Miljömålsnytt nr 3 2019: Överlämnande av slutbetänkande för Agenda 2030
Miljömålsnytt nr 2 2019: Fortsatt arbete för den biologiska mångfalden
Miljömålsnytt nr 1 2019: Fördjupad utvärdering av miljömålen lämnas till regeringen

2018

Miljömålsnytt nr 10 2018: Sveriges klimatutsläpp minskar marginellt
Miljömålsnytt nr 9 2018: Så kan du minska din klimatpåverkan
Miljömålsnytt nr 8 2018: Miljömålens framtid
Miljömålsnytt nr 7 2018: Hur mår klimatet?
Miljömålsnytt nr 6 2018: Förbättrad beredskap för ett förändrat klimat
Miljömålsnytt nr 5 2018: Med sikte på framtiden
Miljömålsnytt nr 4 2018: Nya etappmål ska effektivisera miljömålsarbetet
Miljömålsnytt nr 3 2018: Att nå Sveriges miljömål
Miljömålsnytt nr 2 2018: Miljömålskonferenser i Västerås, Jönköping och Sundsvall i mars
Miljömålsnytt nr 1 2018: Nya ekonomiska stöd till privatpersoner för hållbara transporter