Aktuella händelser

Här hittar du aktuella händelser och evenemang som kanske intresserar dig som arbetar med de svenska miljömålen. Alla länkar leder till respektive arrangörs webbplats.

LONA-bidrag för våtmarksåtgärder

Datum 1 mars - 10 april 2018
Arrangör Naturvårdsverket
Plats
Sveriges miljömål och Agenda 2030 - Drivkraft för tillväxt och utveckling

Datum 20-28 mars 2018
Arrangör Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Tillväxtverket
Plats Västerås (20/3), Jönköping (22/3), Sundsvall (28/3)
Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

Datum 21-23 mars 2018
Arrangör Länsstyrelsen Jämtland med flera
Plats Östersund

Spara datumet!
Sveriges miljömål och Agenda 2030 - Drivkraft för tillväxt och utveckling

Datum 28 mars 2018
Arrangör Länsstyrelsen Västernorrland
Plats Sundsvall
Klimatklivet ansökningsomgång

Datum 17 april - 17 maj 2018
Arrangör Naturvårdsverket
Plats

Beslut planeras till september.
Med sikte på framtiden – Tankesmedja för friluftsliv 2018

Datum 18-19 april 2018
Arrangör Boverket med flera
Plats Stockholm

Boka in datumen redan nu!
Miljömålsdagarna 2018

Datum 14-15 maj 2018
Arrangör Länsstyrelsen Uppsala
Plats Uppsala

Spara datumet!
Havs- och vattenforum 2018

Datum 16-17 maj 2018
Arrangör Havs- och vattenmyndigheten
Plats Göteborg, Eriksberg
Klimatklivet ansökningsomgång

Datum 27 augusti - 27 september 2018
Arrangör Naturvårdsverket
Plats

Beslut planeras till december.